UKG z obciążeniem Dobutaminą

USG z dobutaminąSynonimy - stress echo, echo obciążeniowe

Przygotowanie do badania - do badania zawsze kwalifikuje lekarz kardiolog, zatem badanie powinna poprzedzić konsultacja kardiologiczna. U większości pacjentów wskazane jest odstawienie leków zwalniających rytm serca (głównie z grupy B Blokerów), zazwyczaj przez 3 doby poprzedzające badanie, co często wymaga zastąpienia ich lekiem z innej grupy.
Do wykonania badania niezbędne jest zatem skierowanie, dotychczasowa dokumentacja medyczna, lista przyjmowanych leków. Należy przyjechać z osobą towarzyszącą, gdyż po badaniu pacjent może czuć się zmęczony jak po intensywnym wysiłku fizycznym, a jeśli nastąpi konieczność podania Atropiny mogą wystąpić zaburzenia widzenia i nie jest możliwe prowadzenia samochodu.

Pacjent zobligowany jest do podpisania świadomej zgody za poprowadzenie badania - formularz świadomej zgody

Technika wykonania badania
Badanie wykonywane jest w celu oceny zaburzeń kurczliwości lewej komory serca występujących  pod wpływem obciążenia farmakologicznego. Dobutamina jest lekiem podawanym dożylnie w rosnących dawkach przez cały czas badania. Efektem jej działania jest wzrastająca częstość pracy serca, jak w trakcie wysiłku fizycznego. Jednoczasowa obserwacja pracy serca za pomocą USG umożliwia ocenę kurczliwości obciążonego serca i ewentualną identyfikację obszarów gorzej kurczących się z powodu niedokrwienia.
Pacjent leży na lewym boku z uniesioną lewą kończyną górną, tyłem do badającego, jak w trakcie badania USG serca bez obciążenia. W trakcie badania USG z obciążeniem niezbędna jest pomoc pielęgniarska, założenie venflonu do żyły obwodowej, podawanie dobutaminy we wlewie ciągłym, okresowa kontrola ciśnienia tętniczego oraz stały zapis EKG. Celem badania jest przyspieszenie rytmu serca odpowiednio do wieku pacjenta. Jeśli po podaniu maksymalnej dawki Dobutaminy oczekiwana częstość pracy serca nie została osiągnięta, wskazane jest podanie Atropiny.
Działania niepożądane, które mogą wystąpić w związku z podanymi lekami: kołatania serca, uczucie mocnego bicia serca, ból głowy, mrowienie skóry, ból w klatce piersiowej, uczucie duszności, nudności, zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia.

Wskazania do badania

  •     u osób z podejrzeniem choroby wieńcowej, nie mogących wykonywać wysiłku fizycznego,
  •     u osób z nieprawidłowym spoczynkowym elektrokardiogramem uniemożliwiającym
  •     ocenę niedokrwienia,
  •     u osób z ujemnym lub dodatnim wynikiem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej niezgodnym z
  •     obrazem klinicznym,
  •     w celu oceny żywotności mięśnia sercowego w grupie osób kwalifikowanych do zabiegu,
  •     rewaskularyzacji wieńcowej (do operacji pomostowania naczyń wieńcowych (CABG), czy plastyki naczyń wieńcowych (PTCA),
  •     u osób kwalifikowanych do rozległych operacji niekardiochirurgicznych celem oceny ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w okresie około zabiegowym.