UKG

USG sercaSynonimy - UKG, USG serca, echo serca, echokardiografia, badanie echokardiograficzne z oceną przepływów metodą Dopplera

Przygotowanie do badania - nie jest wymagane przygotowanie do badania. Pacjent powinien wiedzieć z jakiego powodu obecnie badanie jest wykonywane lub mieć skierowanie z określeniem wskazania do badania. Pacjent powinien posiadać dotychczasową dokumentację medyczną, szczególnie poprzednie badania USG serca.

Technika wykonania
Badanie echokardiograficzne z oceną przepływów metodą Dopplera  jest podstawową metodą nieinwazyjnej diagnostyki serca. Umożliwia dokładną ocenę struktur anatomicznych serca, kurczliwość mięśnia sercowego, funkcjonowanie zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych.

Pacjent do badania układa się w pozycji na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną połową ciała. Lekarz wykonujący badanie przykłada głowicę echokardiograficzną do ciała pacjenta w kilku określonych miejscach: koniuszek serca, lewa lub prawa okolica przymostkowa dołek podsercowy i dołek jarzmowy oraz rzadziej okolica przykręgosłupowa, pod- i nadobojczykowa. Dla uzyskania obrazu o lepszej jakości miejsca przyłożenia głowicy pokrywa się żelem.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z wartościami liczbowymi badanych parametrów, niekiedy z dołączonymi zdjęciami. Badanie trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Wskazania:

  • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
  • ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (np. po przebytym zawale mięśnia sercowego)
  • ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (koronarografii)
  • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca)
  • ocena odległych wyników przebytych zabiegów kardiochirurgicznych np. wad zastawkowych
  • weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca)
  • określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca
  • określanie ryzyka choroby wieńcowej
  • ocena następstw nadciśnienia tętniczego
  • określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych