Holter EKG

DSC 45791-aSynonimy - Holter EKG, całodobowe monitorwanie zapisu EKG.

Przygotowanie do badania - nie wymaga przygotowania. W poszczególnych przypadkach wskazane jest ogolenie klatki piersiowej w miejscu przyklejanych elektrod. Ważne jest by w trakcie badania wykonywać codzienne czynności, spacerować, chodzić po schodach. Przeciwskazana jest kąpiel, gdyż urządzenia nie wolno zamoczyć. W trakcie badania nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych. Luźny ubiór, ograniczy dyskomfort związany z umiejscowieniem aparatu i elektrod na tułowiu.

Rejestrator ma przycisk (czerwony), służący do samodzielnego sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Aparat holter EKG może zostać zwrócony przez inną osobę. W takim przypadku należy zdjąć elektrody, nie wyjmować baterii ani karty pamięci i przywieźć urządzenie do gabinetu.

Badanie Holer EKG nie powinno trwać krócej niż 22 godziny.

Technika wykonania badania

Na klatce piersiowej badanego naklejane są jednorazowe elektrody, które w określonej sekwencji poprzez kabelki łączą się z urządzeniem rejestrującym zapis EKG na nośniku danych (karcie pamięci Flash). Urządzenie rejestrujące umieszczone w kaburze umożliwiającej badanemu swobodne poruszanie się.  Po zdjęciu rejestratora badanie jest rejestrowane na komputerze i analizowane przez lekarza kardiologa. Wynik analizy najczęściej pacjent otrzymuje po ok. 30 minutach.

Wskazania:

  •     diagnostyka zaburzeń rytmu serca,    ocena wskazań do leczenia antyarytmicznego i ablacji,
  •     diagnostyka zaburzeń  przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu,    ocena wskazań do    implantacji stymulatora serca,
  •     diagnostyka utrat przytomności, zasłabnięć,
  •     ocena ewentualnych nieprawidłowości  funkcjonowania stymulatora serca,
  •     diagnostyka choroby niedokrwiennej mięśnia.