EKG wysiłkowe

DSC 45842-aSynonimy - próba wysiłkowa EKG, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej.

Przygotowanie do badania - pacjent powinien znać aktualne oraz przebyte choroby, zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną oraz posiadać listę leków przyjmowane na stałe.

Badanie jest niemożliwe lub trudne do właściwego przeprowadzenia u pacjentów z chorobami narządu ruchu oraz układu oddechowego.

Jest to mało obciążające badanie, dlatego nie ma wielkich restrykcji przed jego wykonaniem. Na 3 godziny przed badaniem nie jest wskazane spożywanie posiłku oraz palenie papierosów. Dobrze jest także jeżeli badany przez ok.12 godzin przed próbą wysiłkową powstrzyma się od większych wysiłków fizycznych.

W poszczególnych przypadkach wskazane jest ogolenie klatki piersiowej w miejscu przyklejanych elektrod.

Pacjent w trakcie badania ma nagą klatkę piersiową, pacjentki pozostają w staniku. Niezbędne są wygodne spodnie nie ograniczające ruchu w trakcie badania oraz skarpetki na zmianę. W trakcie badania pacjent jest bez obuwia.

Technika wykonania badania
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa to badanie EKG połączone z monitorowaniem ciśnienia tętniczego oraz ogólnego stanu pacjenta wykonywane podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego. W trakcie kontrolowanego obciążenia zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Obecność istotnego zwężenia naczyń wieńcowych i związane z nim niedotlenienie mięśnia sercowego uwidacznia się w postaci zmian w zapisie krzywej EKG.

Wysiłek fizyczny dozowany jest za pomocą bieżni o regulowanym narastającym kącie nachylenia i prędkości przesuwu. Zgodnie ze stosowanym protokołem bieżnia przyspiesza co 3 minuty zwiększając tym samym obciążenie, kilkukrotnie w trakcie badania wykonywane są pomiary ciśnienia tętniczego. Badanie trwa różnie długo u poszczególnych pacjentów, w zależności od stopnia wytrenowania i zaawansowania choroby. Przez cały okres badania  obecny jest lekarz, który decyduje kiedy badanie zostanie zakończone. Pacjent może na własną prośbę przerwać badanie w dowolnym momencie.

Po wykonaniu wysiłku jest czas na odpoczynek. Badany pozostaje monitorowany (EKG, RR) przez okres kilku minut, aby stwierdzić, czy zmiany pojawiające się podczas wysiłku wycofują się podczas odpoczynku. Pacjent może zostać poproszony o pozostanie w gabinecie przez kolejne 30 minut, w celu wykonania EKG spoczynkowego i pomiaru ciśnienia tętniczego 20-30 minut po zaprzestaniu wysiłku.

Test ujemny jest wynikiem "dobrym" a test dodatni - "złym". Oznacza to, że wynik ujemny testu wysiłkowego nie potwierdza występowania choroby wieńcowej w stopniu istotnym klinicznie, natomiast wynik dodatni czyni rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca wielce prawdopodobnym, ale nigdy w 100%. Dodatni wynik testu wysiłkowego zwykle jest wskazaniem do wykonania koronarografii. Jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz prowadzący.

Pacjent przed badaniem zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania formularza świadomej zgody, w którym wymienione są przeciwwskazania i ewentualne komplikacje mogące mieć miejsce w związku z wykonywanym badaniem.

W czasie badania w pracowni dostępny jest sprzęt do podjęcia podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (defibrylator).

Wskazania:

  •     podejrzenie choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego,
  •     ocena rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego,
  •     ocena skuteczności wdrożonego leczenia farmakologicznego lub inwazyjnego choroby wieńcowej,
  •     rzadko ocena funkcji stymulatora o adoptowanej częstotliwości rytmu,
  •     ocena stanu zdrowia osób wykonujących zawody, od których zależy bezpieczeństwo innych osób- marynarze, piloci, kierowcy,
  •     ocena rezerwy wieńcowej u osób planujących podjąć intensywny wysiłek fizyczny,
  •     ocena przedoperacyjna.